POLITIKA ZASEBNOSTI

Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti v podjetju Sivko – Cestnik, d.o.o..

Prepričani smo, da želite kot uporabnik spletnih strani podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o., vedeti, kako  vašo zasebnost varujemo:

 • z zagotavljanjem anonimnega obiskovanja naše spletne strani. Po spletni strani podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o., se lahko premikate anonimno. Za izboljšanje svoje prisotnosti na spletu obdelujemo samo statistične podatke in ne podatkov, ki bi jih lahko povezali z vami, če nam za to niste dali privolitve;
 • v primeru zbiranja, obdelovanja ali uporabe vaših osebnih podatkov na spletni strani, to objavimo na spletni strani. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo samodejno zbirali, obdelovali ali uporabljali osebnih podatkov, povezanih z vašim obiskom spletne strani, razen podatkov, ki jih navajamo v tej politiki;
 • z varnostnimi ukrepi, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želite zaupati, v celoti prepuščamo vam.

UPRAVLJAVEC PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali je podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o., Ulica 1. junija 25, 1420 Trbovlje, ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:

Naziv: Sivko – Cestnik, d.o.o.

Naslov: Ulica 1. junija 25

Poštna številka in kraj: 1420 Trbovlje

E-pošta: zivjo@vsenajlepsedraga.si

Podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o., lahko obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, predvsem kadar:

 • uporabljate našo spletno stran,
 • uporabljate naše storitve, še zlasti,
 • ko stopite v stik z nami,
 • nakupujete v naši spletni trgovini.

Sivko – Cestnik, d.o.o., d.o.o. od obiskovalcev svojih trgovin in spletnih strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za nakup ali obiskovanje njenih spletnih strani.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO, KO STOPITE V STIK Z NAMI

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Sivko – Cestnik, d.o.o., Ulica 1. junija 25, 1420 Trbovlje.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Sivko – Cestnik, d.o.o. je: Sivko Franc, trgovina@borseto.com.

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj zato, da lahko komuniciramo z vami in vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja in želje.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, saj ste nas poklicali ali nam poslali elektronsko sporočilo.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: vaši kontaktni podatki ter vaše posredovano sporočilo.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o., v konkretnem primeru zgolj ponudnik programa elektronske pošte.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje porabljeni. Po tem času jih bo podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o. trajno izbrisalo.

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do vpogleda in popravka,
 • pravica do blokiranja,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vse vaše pravice boste najlažje uveljavili tako, da nam posredujete svojo zahtevo na: Sivko – Cestnik, d.o.o. ali na trgovina@borseto.com. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.

V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO, KO NAKUPUJETE NA NAŠI SPLETNI STRANI

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Sivko – Cestnik, d.o.o., Ulica 1. junija 25, 1420 Trbovlje.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Sivko – Cestnik, d.o.o. je: Sivko Franc, zivjo@vsenajlepsedraga.si.

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj zato, da vam izboljšamo uporabniško izkušnjo, saj si lahko registrirani uporabniki spletne trgovine pogledajo svoje pretekle nakupe, hitreje opravijo nakup v spletni trgovini in da vam izdelke, ki ste jih v spletni trgovini kupili dostavimo na željeni naslov.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše prijave v našo spletno trgovino.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: ime in priimek, naslov dostave, vsebina in vrednost naročila, vaša elektronska pošta, datum registracije, IP.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o., v konkretnem primeru zgolj ponudnik storitev spletnega gostovanja ter skrbniki spletne strani.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni oziroma do vašega preklica.  Po tem času oz. po vašem preklicu jih bo podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o., v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, trajno uničilo.

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do vpogleda in popravka,
 • pravica do blokiranja,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vse vaše pravice boste najlažje uveljavili tako, da nam posredujete svojo zahtevo na: Sivko – Cestnik, d.o.o. ali na trgovina@borseto.com. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.

V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

O storitvi in pravilih uporabe spletne storitve se lahko podrobneje seznanite tudi v Splošnih pogojih uporabe spletne trgovine Sivko – Cestnik, d.o.o..

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO PREKO KONTAKTNIH ELEKTRONSKIH OBRAZCEV

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Sivko – Cestnik, d.o.o., Ulica 1. junija 25, 1420 Trbovlje.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Sivko – Cestnik, d.o.o. je: Sivko Franc, zivjo@vsenajlepsedraga.si

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj zato, da lahko komuniciramo z vami in vam posredujemo odgovore na vaša vprašanja in želje.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: ime in priimek, naslov elektronske pošte, posredovano sporočilo.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o., v konkretnem primeru zgolj ponudnik programa elektronske pošte.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje porabljeni. V konkretnem primeru bomo vaše osebne podatke hranili še 12 mesecev prejemu vašega sporočila. Po tem času jih bo podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o. trajno izbrisalo.

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do vpogleda in popravka,
 • pravica do blokiranja,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vse vaše pravice boste najlažje uveljavili tako, da nam posredujete svojo zahtevo na: Sivko – Cestnik, d.o.o. ali na trgovina@borseto.com. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.

V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

ZAKONITOST OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih sme podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o., obdelovati, vedno pridobi zgolj od posameznikov na katere se osebni podatki nanašajo na podlagi vnaprej danega soglasja.

KATERE SO KATEGORIJE POSAMEZNIKOV KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO

Sivko – Cestnik, d.o.o. obdeluje osebne podatke:

 • posameznikov, ki se na podlagi soglasja odločijo za uporabo ugodnosti, udeležbe pri nagradnih igrah, promocijskih dogodkih, ki stopijo v kontakt s podjetjem Sivko – Cestnik, d.o.o.;
 • svojih zaposlenih;
 • posameznikov, katerih osebne podatke podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o. obdeluje na podlagi druge zakonite pravne podlage.

KDO OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše osebne podatke obdelujemo:

 • zaposleni v podjetju Sivko – Cestnik, d.o.o., na tistih delovnih mestih na katerih je zaradi narave njihovih nalog potrebna obdelava osebnih podatkov posameznikov,
 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
 • pogodbeni obdelovalci podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o., ki izpolnjujejo zahteve podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o. v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov in s katerimi ima podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o. podpisane ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov posameznikov ter zagotavljajo enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajalo podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o.,
 • morebitne tretje osebe vendar zgolj in izključno, če ste bili o tem izrecno obveščeni preden ste nam posredovali svoje osebne podatke,
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

ALI PODJETJE Sivko – Cestnik, d.o.o. RAZKRIVA VAŠE OSEBNE PODATKE?

Sivko – Cestnik, d.o.o., zagotavlja, da bo prejete osebne podatke posameznikov ščitila pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

KAKO PODJETJE Sivko – Cestnik, d.o.o. VARUJE VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebni podatki so v podjetju Sivko – Cestnik, d.o.o. skrbno varovani. Tako prostore, kjer se nahajajo osebni podatki, kot tudi strojno in programsko opremo, na kateri se nahajajo osebni podatki varujemo z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.

Dostop do omrežja za obdelavo podatkov podjetja  Sivko – Cestnik, d.o.o. je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu. Aplikacije, ki jih uporabljamo v podjetju Sivko – Cestnik, d.o.o. so zaščitene z osebam lastnim uporabniškim imenom in geslom. Pooblastila so urejena na način, da so dana zgolj zaposlenim, ki posamezno pooblastilo potrebuje zaradi opravljanja svojih del in nalog.

VESELI BOMO, ČE BOSTE TUDI VI POMAGALI PRI VARSTVU VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše odgovorno ravnanje z osebnimi podatki nam vsem zagotavlja manj tveganja na področju zasebnosti.

Zato v primerih, ko ste se npr. registrirali na spletni strani podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o. ali ko ste izvedli nakup v naši spletni trgovini pazite:

 • da uporabniško ime in geslo skrbno hranite in ga ne posredujete tretjim osebam,
 • skrbite za varnost vašega predala elektronske pošte,
 • skrbite za ustrezno zaščito vašega računalnika in drugih naprav pred virusi in zlonamerno programsko opremo z ustreznimi programskimi zaščitami računalnika in drugih naprav.

PREJEMANJE ELEKTRONSKIH OBVESTIL

Preko elektronskega obrazca na spletni strani podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o., se lahko naročite na prejemanje elektronskih obvestil v katerih vam bomo posredovali informacije o raznih pomembnih dogodkih in različnih ponudbah, novostih, primerih dobre prakse, z izobraževalnimi vsebinami, o novih izdelkih ter različne nasvete, priporočila in povabila na različne nagradne igre ipd.

V primeru, da na vaš elektronski naslov ne želite več prejemati elektronskih novic podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o.  se lahko od nadaljnjega prejema odjavite na enostaven način:

 • s klikom na odjava, ki se nahaja v vsakem elektronskem sporočilu, ki smo vam ga posredovali,
 • z obvestilom na naš elektronski ali fizični naslov: zivjo@vsenajlepsedraga.si ali Sivko – Cestnik, d.o.o., Ulica 1. junija 25, 1420 Trbovlje.

DRUŽBENA OMREŽJA

Sodelovanje in objave na družbenih omrežjih so prostovoljne.

Vljudno vas prosimo, da pri sodelovanju uporabljate prijazen in spoštljiv način komuniciranja z drugimi uporabniki družbenih omrežij.

Prijazno vabljeni k spremljanju podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o. na družbenih omrežjih!

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV OTROK

Spletna mesta in storitve ter dejavnost podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o. so namenjene širši javnosti.

Če uporabnik na spletnem mestu podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o., ne bo potrdil, da je starejši od 16 let svojih osebnih podatkov ne bo mogel posredovati podjetju Sivko – Cestnik, d.o.o.

V primeru, ko bi podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o. izvedla aktivnosti pri katerih bi lahko sodelovali otroci mlajši od 16 let bo vedno pred posredovanjem osebnih podatkov mlajših od 16 let zahtevana pridobitev staršev ali skrbnikov otrok mlajših od 16 let.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave oz. do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav.

Zgoraj, pri posameznih namenih obdelave je rok hrambe vaših osebnih podatkov naveden za vsako obdelavo osebnih podatkov posebej.

Po preteku roka hrambe se vaši osebni podatki izbrišejo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

ZAGOTAVLJANJE TOČNIH, POPOLNIH IN AŽURNIH PODATKOV

Podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o., si prizadeva zagotavljati popolnost, ustreznost, točnost in ažurnost osebnih podatkov posameznikov. Popolni, točni, ustrezni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za namene, ki so predvideni zgoraj pri vsaki posamezni obdelavi.

Kakršnakoli drugačna obdelava, v kolikor nam za to niste dali privolitve, ni dopustna.

Prosimo tudi vas, da nam v kolikor se vaši osebni podatki spremenijo o tem obvestite. To lahko storite na način, da v kolikor ste se registrirali na naši spletni strani to storite sami, v kolikor ste se naročili na prejemanje naših elektronskih obvestil to storite s klikom v sporočilu  oziroma nam spremembe posredujete z obvestilom na naš elektronski ali fizični naslov: trgovina@borseto.com ali Sivko – Cestnik, d.o.o., Ulica 1. junija 25, 1420 Trbovlje.

PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki:

 • pravica do dostopa.
 • pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in omejitve obdelave.
 • pravica do preklica dane osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov brez vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: zivjo@vsenajlepsedraga.si ali Sivko – Cestnik, d.o.o., Ulica 1. junija 25, 1420 Trbovlje,  ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh podjetja Sivko – Cestnik, d.o.o., zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do pritožbe

V podjetju Sivko – Cestnik, d.o.o., si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov.

Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kontakt informacijskega pooblaščenca: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o., si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o., uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Podjetje Sivko – Cestnik, d.o.o., priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Sivko – Cestnik, d.o.o., varuje njihovo zasebnost.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov trgovina@borseto.com, ali Sivko – Cestnik, d.o.o., Ulica 1. junija 25, 1420 Trbovlje.

Ta Politika zasebnosti se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.

Sivko – Cestnik, d.o.o.

1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

V podjetju SIVKO-CESTNIK d.o.o. (v nadaljevanju Upravljalec), ki sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, velja spodaj navedena politika za obdelavo (uporabo) vaših osebnih podatkov.

Podatki o upravljalcu:
Naziv: SIVKO-CESTNIK d.o.o.
Naslov: Ulica 1.junija 25, 1420 Trbovlje
Matična številka: 3278972000
Davčna številka: SI61803090
E-pošta: zivjo@vsenajlepsedraga.si
Telefon: 040529434

2. Na katerih mestih upravljalec zahteva vašo privolitev, ter katere osebne podatke obdeluje in kako/kje jih hrani?

 • Kontakt – Pri kontaktiranju upravljalca oddate vaše podatke: Ime in priimek, ter e-naslov > Osebni podatki so uporabljeni samo za odgovor na vaše sporočilo, vendar ostanejo shranjeni na strežniku maila zivjo@vsenajlepsedraga.si. Izbrisani bodo samo na vašo željo.

  • Naročilo po naročilu – pri povpraševanju/naročilu izdelka po naročilu, oddate vaše podatke: Ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko > Osebni podatki so uporabljeni samo za odgovor na vaše sporočilo oz. po potrebi za klic. Podatki ostanejo shranjeni na strežniku maila zivjo@vsenajlepsedraga.si in bodo izbrisani samo na vašo željo.

 • e-novice – pri prijavi na e-novice oddate vaše podatke: Ime, e-naslov > Osebni podatki so shranjeni na strežniku Mailerlite-a (ali Mailchimpa). Uporabljeni so za 1 – 2 × mesečno pošiljanje e-novičk, od katerih se lahko odjavite sami.
 • Oddaja naročil v spletni trgovini
 • ime in priimek;
 • naslov za dostavo;
 • podjetje oz. naziv pravne osebe  in davčno številko (če je uporabnik pravna oseba);
 • naslov elektronske pošte;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu;
 • za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino
 • Ostali podatki, ki jih upravljalec potrebuje za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).
 • Podatki o uporabi spletne strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na poslana e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Upravljalec ne odgovarja.

3. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko upravljalec obdeluje na naslednjih pravnih podlagah:
– kadar je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago, pošiljanje pošiljke);
– kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z upravljavcem ali ker ste od njega želeli ponudbo (oddaja naročila, povpraševanje za izdelek po naročilu);
– kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (e-novice, kontaktiranje za dodatne informacije);

4. Kakšen je namen zbiranja osebnih podatkov?
Upravljalec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljalec bo podatke uporabnikov uporabil za proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih izdelkov, ter za pošiljanje promocijske e-pošte za spletno trgovino www.vsenajlepsedraga.si. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Upravljalec lahko podatke uporabi tudi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu.

5. Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki in kaj se z njimi zgodi potem
– Osnovne osebne podatke se hrani ves čas, dokler imate status registriranega uporabnika na spletni strani
– Osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, se hranijo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.
– Podatki na izdanih računih so shranjeni 10 let od izdaje.
– Po poteku roka hrambe se osebni podatki učinkovito izbrisani ali anonimizirani, kar pomeni, da so obdelani na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

6. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov
Vaših osebnih podatkov upravljavec ne posreduje tretjim osebam (izven podjetja Sivko-Cestnik d.o.o.) razen tistim, s katerimi ima sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalci, ki jim upravljavec posreduje osebne podatke, so:
– računovodstvo Petra Florjanc s.p. (osebni podatki so shranjeni samo v fizični obliki – na računih in v nobeni drugi bazi podatkov);
– ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil (Mailerlite ali Mailchimp);
– ponudnik strežnika in domene (Domovanje, Woocommerce);
– dostavna služba (Pošta Slovenija), kateri bodo zaupani le potrebni podatki za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil upravljavca, tako osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

7. Postopek uveljavljanja pravic
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije na zivjo@vsenajlepsedraga.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo še dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne morem zanesljivo identificirati. Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

PIŠKOTKI

1. Kaj so piškotki in za kaj so potrebni?
Piškotki so majhne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta. Spletna stran tako omogoča olajšano uporabo funkcij, saj s pomočjo shranjenih piškotkov prepozna vaš računalnik in vam omogoči enostavnejšo uporabo naših storitev. Uporabljamo piškotke, ki zbirajo podatke koliko uporabnikov obišče spletno stran in kako pogosto. Podajo pa nam tudi informacijo katere ponudbe in objave na blogu so za vas zanimive, saj lahko na podlagi povratnih informacij, svojo ponudbo še bolj približamo vašim željam in potrebam. Shranjevanje piškotkov je v domeni izbranega brskalnika, ki ga uporabljate na računalniku, tako, da lahko sami shranjene piškotke po želji omejite, izbrišete ali onemogočite s svojega računalnika. Piškotki ne zbirajo vaših osebnih podatkov, niti niso nosilci virusov oz. ne morejo poškodovati vaših naprav.

Uporaba piškotkov je potrebna, za hitrejše in enostavnejše brskanje po spletnem mestu.

2. Vrste piškotkov in uporaba
Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko odprete brskalnik, pa do trenutka, ko zaključite sejo in zaprete brskalnik. Odstranjeni so iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje začasnih informacij, prav tako pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost spletne strani.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) ostanejo shranjeni, tudi po zaključku seje, v računalniku pa ostanejo cca. 6 mesecev. Spletna stran jih uporablja npr. za analiziranje obiskov na spletnem mestu, z namenom da lahko ponudbe še izboljšamo.

Analitični piškotki Google Analytics: se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako uporabljate spletno stran, sporočajo pa tudi število obiskovalcev na spletnem mestu. Te informacije, ki se zbirajo v anonimni obliki, so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani. Nekateri se uporabljajo zgolj za trajanje seje in se zbrišejo takoj po prenehanju, drugi pa se ohranijo tudi do 2 let, kot sledi v zapisu v nadaljevanju.

Podatkov, ki so zbrani s pomočjo piškotkov so na voljo samo za mojo uporabo in jih ne posredujemo tretjim osebam.

Ime piškotka Trajanje piškotka Namen piškotka
__stripe_mid 1 leto Stripe
woocommerce_cart_hash Seja Woocommerce
woocommerce_items_in_cart Seja Woocommerce
wp_woocommerce_session_[hash] 2 dni Woocommerce
pasicaHidden 1 dan Piškotek, ki shrani izbiro uporabnika za skritje pasice na vrhu spletne strani.
wordpress_logged_in_[hash] Seja Piškotek, ki si zapomni prijavo uporabnika v spletno stran.
wordpress_test_cookie Seja Testni piškotek platforme WordPress, ki ne beleži nobenih uporabnikovih informacij.
_ga 2 leti Piškotki servisa Google Analytics, za analizo obiska naše spletne strani. Sledijo vam anonimno in ne prepoznajo vaših osebnih podatkov, zgolj aktivnosti na naši spletni strani. Dostop do podatkov zbranih prek teh piškotkov ni na voljo tretjim osebam.
_gat_UA-207435938-1 Seja Gre za variacijo _gat piškotka, ki deluje kot vzorčni tip piškotka in se uporablja za identifikacijo spletnega mesta.
_gid 1 dan Piškotek se uporablja za ločevanje uporabnikov pod naključno generiranimi enoličnimi identifikatorji.

Dodatna pojasnila
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te varstva osebnih podatkov ali piškotkov, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: zivjo@vsenajlepsedraga.si